Апаратчик

Задължения и отговорности

 1. Осигурява ефективното протичане на предварително зададен технологичен процес като следи спазването на технологичните инструкции и стандартни показатели за качество.
 2. Спазва и прилага изискванията на технологичните режими по време на работа.
 3. Контролира техническите и технологичните параметри на машините и съоръженията.
 4. Разчита технологични инструкции, указания, нормали и други и осигурява стриктното им спазване.
 5. Прави необходимите записи за състоянието на оборудването и технологичния процес.

Предложението

 • Сменен режим на работа – 2 поредни дневни смени по 12 часа (7:00 – 19:00 ) с 1 ден почивка, 2 поредни нощни смени по 12 часа (19:00 – 7:00) с 3 дни почивка;
 • Редовно изплащане на заработеното възнаграждение без забавяне на 1во число от месеца, следващ отработения;
 • Осигуряване за 2-ра категория труд;
 • Заплащане на положения нощен труд с увеличена ставка;
 • Допълнително възнаграждение за висше образование в размер на 5% за Бакалавърска степен или 7% за Магистърска степен върху договорената основна заплата;
 • Допълнителна медицинска застраховка;
 • Групова застраховка “Живот”;
 • Допълнително пенсионно осигуряване;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв./месец;
 • Подаръчни ваучери за Великден и Коледа;
 • Карти с отстъпки за пазаруване в Зора, Метро, Мr. Bricolage, Joy Optics и др.;
 • Работно облекло и лични предпазни средства;
 • Безплатно придобиване на правоспособност за управление на мотокар.

Изисквания

 • Средно / средно специално образование, за предпочитане с химическа или техническа насоченост;
 • Минимум технически познания;
 • За конкурентно предимство се счита:
  • Опит в производствено предприятие от химическата промишленост;
  • Правоспособност за водач на вилкоповдигач.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография