Заместник ръководител Качествен контрол

Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.

Към момента компанията търси да назначи Заместник ръководител Качествен контрол в Дирекция Качество.

Задължения и отговорности

 1. Осигурява извършването и удостовери, че всички необходими изпитвания и анализи, са извършени съгласно утвърдените спецификации.
 2. Изготвя и съгласува стандартни оперативни процедури, участва в процеса на актуализация на съществуващите СОПи.
 3. Изготвя документация и участва в проекти включващи дейности по трансфер на лекарствени продукти, в това число трансфер на аналитични методи.
 4. Отговаря и изготвя аналитичната част от регистрационната документация.
 5. Участва ефективно в управление на проекти.
 6. Действа като основна връзка с партньори до приключване на проектите, съгласно споразуменията.
 7. Координира дейностите и резултатите в екипа по трансфер и с партньорите.
 8. Организира работни срещи по изпълнение на проектите.

Изисквания

 • Висше образование – квалификационна степен “магистър” по фармация, химия или биология;
 • Професионален стаж – най-малко (пет години) практически опит във фармацевтично; производство и/или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствените продукти и активни вещества;
 • Чужд език: перфектен английски – писмено и говоримо, руски език – работно ниво;
 • Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Интернет;
 • Отлична комуникация, презентационни умения;
 • Способност да организира и работи в екип;
 • Опит на подобна позиция е предимство.

Предложението

 • Интересна и и предизвикателна работа;
 • Нова, съвременна работна среда;
 • Модерна аналитична апаратура;
 • Възможност за дългосрочна заетост;
 • Възможност за професионално развитие и добро възнаграждение;
 • Допълнителна здравна застраховка, профилактични прегледи.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография на български език
 • Актуална снимка