Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
БИО СТЕМ ТРЕЙД ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД Ръководител звено отворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Младши химик/ Лаборант отворенавиж
Неофарм България ЕООД Специалист Качествен контрол отворенавиж
Ведра Интернешънъл АД Медицински представител (Плевен) отворенавиж
НОМАН АЛДЖУНЕЙДИ КЪМПАНИ ЕООД Лаборант отворенавиж
MIXXA LTD. Технически специалист, НАССР отдел отворенавиж
Тимбарк България ЕООД Лаборант отворенавиж
Балканфарма-Разград АД Контрольор по качеството отворенавиж
АТЕ ПЛАСТ ООД Технолог по печатни и ламиниращи процеси отворенавиж
ХИМАТЕХ АД Инженер-химик Парфюмерия и Козметика отворенавиж
MIXXA LTD. Химик лаборант / Инженер Химик отворенавиж
Демакс Холограми АД Инженер - химик отворенавиж
ИНСА ЕООД Инженер-химик отворенавиж
Евротест - Контрол ЕАД Ръководител направление Химични изследвания отворенавиж
Хан Омуртаг АД Лаборант химична, технологична лаборатория отворенавиж
ДЗУ АД Инженер, технолог - химик отворенавиж
Апело България ООД Лаборант - качествен контрол отворенавиж
Финохелт ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
Басейнова дирекция „Дунавски район“ Главен експерт в отдел „Мониторинг на водите ”, дирекция “Планове и разрешителни” отворенавиж
Регионална инспекция по околната среда и водите-Враца Младши експерт – направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух”, дирекция КПД отворенавиж
ВиК Пловдив ЕООД Лаборант - Отпадъчни води отворенавиж
МОМИНА КРЕПОСТ АД Апаратчик химически процеси отворенавиж
ВиК Добрич АД Химик към Изпитвателна лаборатория отворенавиж
БЕСТИМЕКС ООД Търговец за строителни и индустриални продукти (Русе) отворенавиж
БЕСТИМЕКС ООД Търговец за строителни и индустриални продукти (Стара Загора) отворенавиж
КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД Сезонен лаборант отворенавиж
КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД Лаборант отворенавиж
Interpharma Services Ltd. Химик и Лаборант отворенавиж
Пирин-Tекс Продакшън ЕООД Инженер-химик в текстилната промишленост отворенавиж
БУЛМИНТ ПЕРСОНАЛ ЕООД Асистент химик отворенавиж
ХА - БЕ БЪЛГАРИЯ ООД ЛАБОРАНТ производство на строителни материали отворенавиж
Woerwag Pharma Bulgaria EOOD Медицински представител (Кърджали) отворенавиж
Woerwag Pharma Bulgaria EOOD Медицински представител (Смолян) отворенавиж
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БЪЛГАРСКО ШКОЛО ООД Учител по науки отворенавиж
СОФАРМА АД Технолог в експериментална лаборатория отворенавиж
Нобел Фарма ЕООД Медицински представител (София) oтворенавиж
Пластхим-Т АД Контрольор на качеството отворенавиж
Агрия АД Химик - лаборант oтворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за Аптечен пазар (София) отворенавиж
МОНБАТ АД Монтана Специалист Осигуряване на качество oтворенавиж
ТКК България ЕООД Ръководител направление "Строителна химия - добавки за бетон и репарационни състави" отворенавиж
АДМ Разград ЕАД Оператор производство oтворенавиж
ИНТЕР ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Магистър-фармацевт отворенавиж
Ognianova Talent Sourcing Ltd. Budget Impact Analyst oтворенавиж
СЖС България ЕООД Химик отворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Мениджър на смяна в Дирекция „Производство" oтворенавиж
СТАДА Фарма - България ЕООД Медицински представител, прескрипторни продукти за гр. Плевен и региона отворенавиж
Софарма АД Специалист Трансфер и валидиране на технологии oтворенавиж
Софарма АД Специалист – Изпитания за Стабилност отворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Химик oтворенавиж
Софарма АД Химик – Ин-процес контрол отворенавиж
ДУНАВ ПРЕС АД Технолог oтворенавиж
ИТД ЕООД Инспектор Качество на производствените процеси отворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД Консултант Козметикa (София) oтворенавиж
НОВА ТРЕЙД ЕООД Лаборант отворенавиж
МАКСИ ПРО БЪЛГАРИЯ ООД Оператор производство oтворенавиж
Кре ЕООД Инспектор, Контрол на качеството отворенавиж
КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ ЕООД Лаборант oтворенавиж
FORMATT BUILDING PRODUCTS EOOD Специалист по качество, Лаборант отворенавиж
ДжиЕсПи Интернешънъл ЕООД Химик oтворенавиж
PPS Manufacturing JSC Старши химик / Инженер по химически технологии отворенавиж
Медитрайл Интернешънълс EООД Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти oтворенавиж
ДАНСОН-БГ ЕООД Химик-аналитик отворенавиж
ЛЕДЪРТЕКС ЕООД Химик - изпитвателна лаборатория Кожи и изделия от кожи, текстил и изделия от текстил oтворенавиж
МВР / Национален институт по криминалистика Специалисти VI-I степен, Отдели "Криминалистична техника", "Цифрови и комуникационни технологии" отворенавиж
МВР / Национален институт по криминалистика Специалист VI-I степен, Отдел "Цифрови и комуникационни технологии", Сектор „Изследване на комуникационни устройства“ oтворенавиж
МВР / Национален институт по криминалистика Специалисти VI-I степен, Отдел "Цифрови и комуникационни технологии", Сектор „Компютърни системи и мрежови устройства“ отворенавиж
МВР / Национален институт по криминалистика Специалисти VI-I степен, Отдели "Физико-химични и биологични изследвания", "Цифрови и комуникационни технологии" oтворенавиж
МВР / Национален институт по криминалистика Специалисти VI-I степен, Отдел "Физико-химични и биологични изследвания" отворенавиж
ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Началник цех Химически oтворенавиж
ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД Химик, направление „ВОДИ“ отворенавиж
Изи Консулт ООД Фармацевт (Магистър или Бакалавър) oтворенавиж
АСПАЗИЯ – 92 ООД Лаборант-контрольор по качеството за производство на безалкохолни напитки отворенавиж
Булгермед ВЕ ООД Медицински представител (София) oтворенавиж
Пластхим-Т АД Лаборант - окачествител отворенавиж
Хитачи Енерджи България ЕООД Специалист, околна среда oтворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД Тим лидер вторично преопаковане на лекарствени продукти отворенавиж
Профилинк ООД Лаборант oтворенавиж
ЕЛТА 90М ООД Експерт в отдел Продажби на аналитична апаратура отворенавиж
Сокотаб ЕООД Химик, Контрол на качеството oтворенавиж
NOESIS LTD Главен технолог на козметични продукти отворенавиж
Херти АД Технолог - Алуминиево производство/ печатни процеси oтворенавиж
Монбат Рисайклинг ЕАД Химик, контрол на качеството отворенавиж
Шрайбер Фуудс България ЕООД Лаборант Физикохимия отворенавиж
КЕНДИ ООД Технолог оценител на смяна отворенавиж
Софарма АД Технолог – изготвител инжекционни разтвори отворенавиж
Евротест - Контрол ЕАД Химик в направление "Химични изследвания" затворенавиж
Woerwag Pharma Bulgaria EOOD Аптечен представител (София) затворенавиж
Woerwag Pharma Bulgaria EOOD Медицински представител затворенавиж
ЕКОЕКСПЕРТ 6 ЕООД Сътрудник пробовземания и измервания затворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД Сътрудник в аптечен онлайн магазин затворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Мениджър на смяна в дирекция „Производство" затворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Благоевград) затворенавиж
БИОВЕТ АД ЦУ Пещера Химик затворенавиж
Оргахим АД НАЧАЛНИК СМЯНА затворенавиж
Борола ООД Търговски представител (София) затворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Химик в лаборатория „Аналитично валидиране" затворенавиж
СОФАРМА АД Технолог в експериментална лаборатория затворенавиж
СОФАРМА АД Технолог таблетиране затворенавиж
Скил Форс ЕООД Експерт Химико-фармацевтична оценка затворенавиж
КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД НАЧАЛНИК СМЯНА БУТИЛИРАНЕ затворенавиж
Образователен Център Иновейшън ЕООД Учител по химия затворенавиж
БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД Помощник в козметично производство затворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - инструментални методи затворенавиж