Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
SOPHARMACY EOOD Консултант Козметикa (Русе) отворенавиж
Афлофарм България ЕООД Търговски представител (Варна) отворенавиж
Фортекс Нутрасютикалс ООД Контрольор Качествен Контрол отворенавиж
SOPHARMACY EOOD Консултант Козметика (София) отворенавиж
КЛАС ООД Лаборант - Млекопреработвателно предприятие отворенавиж
Софарма АД Медицински представител (София) отворенавиж
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ХИМИК към Изпитвателна лаборатория отворенавиж
FloraVit LTD Медицински/Търговски представител за Североизточна България (Русе) отворенавиж
FloraVit LTD Медицински/Търговски представител за Североизточна България (Шумен) отворенавиж
Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) Експерт "Екология" отворенавиж
Хармони 2012 ЕООД Лаборант отворенавиж
Павлови Груп Холдинг ООД Лаборант отворенавиж
Биовет АД - клон Разград Микробиолог отворенавиж
Балканфарма - Разград АД Главен специалист в „Осигуряване на Качеството“ отворенавиж
КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ ЕООД Лаборант отворенавиж
Пашабахче България ЕАД ОКАЧЕСТВИТЕЛ, ПРОДУКТИ отворенавиж
ИМПУЛС АД Лаборант към бетонов възел отворенавиж
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Организатор учебна дейност отворенавиж
ИМПУЛС АД Химик-оператор на пречиствателна станция отворенавиж
БИОФОРМ ЕООД Лаборант - Химическа лаборатория отворенавиж
Доверие грижа ЕАД Главен технолог отворенавиж
АЛМИ ТЕСТ ООД Химик / инженер - химик отворенавиж
МАРИНА 2015 ЕООД Химик-консултант за телевизионно предаване отворенавиж
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА Специалист - анализатор (Химичен лаборант) отворенавиж
ДОВЕРИЕ – ГРИЖА ЕАД Технолог, Химик отворенавиж
ДОВЕРИЕ – ГРИЖА ЕАД Химик, доставка на суровини отворенавиж
ИНСА ЕООД Инженер-химик отворенавиж
FloraVit LTD Търговски представител (София) отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - инструментални методи отворенавиж
Кремио ЕАД Лаборант - физикохимична лаборатория отворенавиж
Борола ООД Медицински представител (Варна) отворенавиж
Nova Logic Company Ltd./Sales Scout ТЕХНОЛОГ (сладкарски изделия и хлебни продукти) отворенавиж
ЕСХА България ООД Търговски представител (София) отворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Младши химик в лаборатория „Изпитване на продукти и стабилност" отворенавиж
Екоексперт 6 ЕООД Пробовземач /Анализатор в лаборатория отворенавиж
Nestle Bulgaria Началник смяна Производство отворенавиж
Профилинк ООД Ръководител лаборатория /производствено предприятие отворенавиж
МатриКем ООД Химик отворенавиж
Т.Е.А.М. ООД Отговорник склад и асистент продажби отворенавиж
ФИКОСОТА ООД R&D Laboratory assistant - maternity leave replacement отворенавиж
СМДЛ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ ЕООД Medical Representative (Burgas) отворенавиж
L'OREAL / Л'ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД MEDICAL REPRESENTATIVE (m/f) отворенавиж
P&P Bulgaria Environmental, Health and Safety Specialist отворенавиж
Стинг АД Манипулант в склад за лекарствени продукти отворенавиж
АББ Пауър Гридс България ЕООД Специалист, околна среда отворенавиж
АТЕ ПЛАСТ ООД Технолог отворенавиж
МЕГАПОРТ ЕООД Специалист към отдел Планиране отворенавиж
СИГМАРЕФ ЕООД Служител качествен контрол отворенавиж
ММ МЕХАНИКС ООД Технолог Галванични покрития отворенавиж
Фикосота Фууд ЕАД Асистент качество отворенавиж
ХАН АСПАРУХ АД Лаборант, химична лаборатория (Шумен) отворенавиж
Сдружение АВС УЧЕБНА АКАДЕМИЯ Учител по химия отворенавиж
ХАН АСПАРУХ АД Лаборант, химична лаборатория (Исперих) отворенавиж
СЖС България ЕООД Химик отворенавиж
Теком АД Търговски мениджър (Шумен) отворенавиж
Теком АД Търговски представител (Варна) отворенавиж
Теком АД Търговски представител (Плевен) отворенавиж
ОДМВР Велико Търново Разузнавач VІ - ІV степен (ЕКД), Отдел "Криминална полиция" отворенавиж
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Разузнавач VI - IІІ степен (ЕКД), Отдел „Експертно-криминалистическа дейност” отворенавиж
Областна дирекция на МВР – Варна Разузнавач VІ – IV степен (ЕКД – химик), Сектор „Базова научно-техническа лаборатория“ отворенавиж
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КЛАСИК ЕООД Учител по химия и биология на английски език отворенавиж
Пластхим-Т АД Лаборант - окачествител отворенавиж
ЛС тюбс АД Началник смяна отворенавиж
ТРАНСМОБИЛ ЕООД Специалист Химически и лаково-бояджийски покрития отворенавиж
БИОВЕТ АД ЦУ Пещера Химик отворенавиж
Екогалваник EООД Химик отворенавиж
МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД Технолог/Химик - без опит отворенавиж
СИ ПИ ЕЙ КЕМ - ООД Химик - приготвяне на аналитични стандарти отворенавиж
Български институт по метрология Старши експерт в сектор „Химични изследвания“, отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения" отворенавиж
Научноизследователска и изпитваща лаборатория в спорта към СУ „Св. Климент Охридски“ Специалисти отворенавиж
ВЕТПРОМ АД Ръководител Производство Твърди лекарствени форми отворенавиж
ВЕТПРОМ АД Специалист филмиране на таблети отворенавиж
ВЕТПРОМ АД Ръководител Производство Твърди лекарствени форми отворенавиж
ФИКОСОТА ООД АСИСТЕНТ КАЧЕСТВО отворенавиж
АДИФАРМ ЕАД Аналитик R&D лаборатория отворенавиж
Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе Младши експерт в отдел „КПКЗ и ОХВ" отворенавиж
СЖС България ЕООД ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в лаборатория отворенавиж
СМДЛ - Рамус ООД Биолог, Химик в медицинска лаборатория (София) отворенавиж
MIXXA LTD. Химик лаборант / Инженер Химик (Нова Загора) отворенавиж
MIXXA LTD. Химик Лаборант / Инжeнер Химик (Стара Загора) отворенавиж
ДжиЕсПи Интернешънъл ЕООД Химик отворенавиж
Образователен Център Иновейшън ЕООД Учител по химия отворенавиж
СМДЛ - Рамус ООД Биолог, Химик в медицинска лаборатория (Шумен) отворенавиж
СМДЛ - Рамус ООД Биолог, Химик в медицинска лаборатория (Добрич) отворенавиж
TEAM PRO Jsco Медицински представител (Бургас) отворенавиж
Софарма АД Инженер Осигуряване на качеството отворенавиж
Софарма АД Технолог таблетиране отворенавиж
БИОВЕТ АД Химик отворенавиж
ХА - БЕ БЪЛГАРИЯ ООД ХИМИК-ЛАБОРАНТ в производство на строителни материали отворенавиж
ЧСУ „Свети Георги” АСИСТЕНТ УЧИТЕЛ В КАТЕДРА НАУКИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК отворенавиж
Тракия Глас България ЕАД Анализатор, лаборатория отворенавиж
ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС ЕООД Медицински представител (Варна) отворенавиж
СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД Технолог отворенавиж
DABAL D GRUP OOD Технолог на хранителни изделия отворенавиж
ДАВИТОЗ ООД Хоноруван преподавател по химия (Бургас) отворенавиж
PPS Manufacturing JSC Старши химик / Инженер по химически технологии отворенавиж
Финохелт ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
ЕЛ БАТ АД Лаборант отворенавиж
ГИДА-19 ЕООД Технолог - химик в производство отворенавиж
Лемна Екоинвест-България АД Химик-аналитик отворенавиж
БУЛМИНТ ПЕРСОНАЛ ЕООД Асистент химик отворенавиж
БУЛМИНТ ПЕРСОНАЛ ЕООД Химик, доставки на суровини отворенавиж
Софарма АД Технолог – изготвител инжекционни разтвори отворенавиж
Херти АД Технолог - Алуминиево производство / печатни процеси отворенавиж
Тимбарк България ЕООД Лаборант отворенавиж
ЛЕДЪРТЕКС ЕООД Химик - изпитвателна лаборатория Кожи и изделия от кожи, текстил и изделия от текстил отворенавиж
ХАРМОНИ 2012 ЕООД Инженер-химик отворенавиж
Чистота Балкани ООД Еколог отворенавиж
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) Физик/химик отворенавиж
Ведра Интернешънъл АД Медицински представител (Благоевград) отворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Мениджър на смяна в дирекция „Производство“ отворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД Консултант Козметика (София) отворенавиж
БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД Технолог Развойна дейност отворенавиж
ДАНС ФАРМА ЕООД Експерт биотехнологии и медицинска диагностика отворенавиж
Севекс фарма ООД Медицински представител (София) отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Началник на отдел ОМВМ затворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Специалист Химични Анализи и Стабилност затворенавиж
АРОМА АД Специалист Химик затворенавиж
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД Специалист по Опазване на околната среда (по заместване) затворенавиж
Софарма АД Химик – Ин-процес контрол затворенавиж
БИО СТЕМ ТРЕЙД ЕООД Медицински представител (Стара Загора) затворенавиж
БИО СТЕМ ТРЕЙД ЕООД Medical Representative (Plovdiv) затворенавиж
Оргахим АД Експерт MSDS затворенавиж
Софарма АД Специалист Трансфер и валидиране на технологии затворенавиж
МОНБАТ АД Монтана Инженер-химик затворенавиж
29. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" Учител по химия и физика затворенавиж
ЕКОМЕТ 90 ЕООД Медицински представител (София) затворенавиж
КАМБРО ОЗАЙ БГ ЕООД Контрольор Качество затворенавиж
ДУНАВ ПРЕС АД Специалист качество, входящ контрол, стандартизация и метрология затворенавиж
АТЕ ПЛАСТ ООД Лаборант затворенавиж
Институт за клинични експертизи - България АД Лаборант - техник затворенавиж
ПЛАСТХИМ – Т АД Лаборант затворенавиж
FloraVit LTD Търговски представител (София) затворенавиж