Стажантските програми представляват структуриран модел за формиране на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера. Взаимодействие от този тип предоставя възможност за придобиване на ценен практически опит у бъдещите специалисти. По този начин, студентите-стажанти повишават своята квалификация и увеличават шансовете си за успешна професионална реализация. В услуга на работодателите, екипът на Химексперт предоставя консултации по създаването на стажантски програми и подпомага тяхната организация, администриране и супервизия. Ако Вие имате желание да реализирате стажантски програми в рамките на Вашето предприятие и по този начин да срещнете най-мотивираните студенти, се чувствайте свободни да се свържете с нас.