Подборът на квалифициран персонал, отговарящ на специфичните изисквания и критерии на различни химически производства и аналитични лаборатории, изисква комбинация от задълбочени познания в химическите науки и HR сферата. В услуга на работодателите, екипът на Химексперт подпомага процеса на подбор, посредством създаване и/или разпространение на обяви за работа, приемане на документи, селектиране и насочване на кандидати по предварително заявени критерии. Методите, които прилагаме са: анализ на автобиографии и мотивационни писма, практически резултати и постижения (портфолио), интервюта по телефона; провеждане на реални интервюта, професионални и практически тестове, казуси, съобразени със спецификите на работната среда. В допълнение, благодарение на изградените трайни партньорства с организации за подбор на персонал, ние сме в състояние да мобилизираме експертен HR екип, който да предложи професионални решения, съответстващи на Вашите нужди, посредством следната схема на подбор:

  • разработване на профил на работната позиция и профил на идеалния кандидат за нея, като се уточняват специфичните изисквания и предлаганите условия за работа;
  • изготвяне на обява за работа, която се разпространява посредством различни информационни канали, като същевременно се проучват профили на кандидати в собствени база-данни. При съвпадение на Вашите изисквания с компетенциите на кандидата, се осъществява контакт и се изпраща Вашето предложение;
  • при необходимост се разработват и прилагат апликационни форми, специфични за дейността и за характеристиките на работната позиция;
  • по Ваше желание се проверяват уменията и компетенциите за справяне в различни условия и работни ситуации, както и уменията за работа със специфична за позицията апаратура;
  • разработване и предоставяне на профили на топ 4 от най-добре представилите се кандидати по време на интервю;
  • организиране на среща с избраните от Вас кандидати в удобно за Вас време и място.