Тъй като знаем колко е важно за една организация да разполага с компетентни екипи и постоянно да повишава тяхното професионално ниво, Факултета по химия и фармация предоставя възможност за усъвършенстване на професионалните компетенции на Вашите служители в рамките на обучителни модули в различни сфери на химията и материалознанието.