Учител природни науки в прогимназиален етап на прогресивно училище

Задавате ли си въпроси за професионалното си развитие?

Замисляли сте се за възможността да развиете програма по природни науки като част от международна програма в прогресивно училище?

 1. Да насочвате учениците да изследват самостоятелно и съвместно теми чрез проучване, наблюдение и експерименти.
 2. Да изследвате връзките между науката и всекидневния живот.
 3. Чрез истински примери в научните приложения, да откривате заедно с учениците   напрежението и зависимостите между науката и морала, етика, култура, икономика, политика и околна среда.

Колко предизвикателно Ви звучи това?

Ако припознавате Вашата перспектива за професионално развитие в прогресивно училище, то можете да станете УЧИТЕЛ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ за прогимназиален етап в “Основно прогресивно училище 2” на почасова ангажираност за 2022/2023 учебна година.

В какво ще се състои Вашата работа на учител по природни науки?

Научното изследване засилва критичното и креативно мислене за изследването и дизайна, както и за идентифицирането на предположения и алтернативни обяснения. Учениците се научават да ценят и уважават идеите на другите, да придобиват добри умения за етично мислене и по-нататък да развият чувството си за отговорност като членове на местни и глобални общности.

За да постигнете тези цели, вие:

 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Преподавате природни науки, като създавате контекст, в който:
  • учениците разбират и оценяват науката и нейните приложения,
  • възприемат науката за човешко начинание с ползи и ограничения,
  • развиват аналитично, изследвателско и гъвкаво мислене, като поставят въпроси, разрешават проблеми, съставят обяснения и оценяват аргументи,
  • развиват умения да планират и осъществяват изследвания, да оценяват доказателства и да правят заключения,
  • развиват чувствителност към живата и нежива околна среда,
  • рефлектират върху наученото и правят информирани избори.
 5. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 6. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 7. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какво е необходимо да имате, за да ви е удобно в ролята на учител по природни науки?

 • Висше образование, специалност “Физически науки”/”Химически науки”/ „Биологически науки“, педагогическа квалификаци /учителска правоспособност е предимство, (възможно е докторантура или студенти последна година);
 • Педагогически опит в преподаване или опит в международни програми (IB, IGCSE, A-level) – предимство;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието.
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.