Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ЧСУ „Българско школо“ е образователна институция, основана с мисията да създава среда, в която да се разгърне потенциала на всяко дете. Във връзка с разширяването на проектите през учебната 2022/ 2023 година училището търси да назначи Учител по природни науки.

Задължения и отговорности

 1. Участвате в създаването и осъществяването на смела визия за часовете по природни науки заедно с екип от вдъхновяващи колеги.
 2. Планирате и провеждате уроци с ученици от прогимназия и гимназия, с които да стимулирате уменията им за изследване, критично мислене и задълбочено учене.
 3. Планирате и организирате учебни преживявания извън училище, с които да разширите хоризонтите на учениците.
 4. Изготвяте авторски учебни материали и създавате творчески решения, съобразени с целите Ви и потребностите на всяко дете.
 5. Планирате и осъществявате учене посредством проекти.
 6. Активно участвате в професионални учителски общности за обмен на опит, идеи и съвместно планиране.
 7. Ангажирате се да развивате пространство “НАУКИ” на ЧСУ “Българско школо” с конкретни идеи, инициативи и лидерство.
 8. Изпълнявате административните си задължения.

Изисквания

 • Да имате нагласа на лидер и вдъхновител, който да увлече учениците за промяна;
 • Да обичате предизвикателствата и постоянното учене и развитие;
 • Да мислите позитивно и да сте инициативен;
 • Опит като учител по природни науки (химия, физика или биология);
 • Предимство е, ако прилагате идеите на прогресивната философия в образованието и сте участвали в международни проекти и програми;
 • Английски език – минимум B1.

Предложението

 • Динамична, позитивна и амбициозна среда с високи цели за учениците и учителите;
 • Екип, обединен около солидни ценности, като: професионализъм, постоянно учене и стремеж към усъвършенстване, сътрудничество и уважение;
 • Смислени вътрешни инициативи, семинари и обучения за професионално развитие;
 • Възможност да бъдете “вътрешен предприемач” и да реализирате свои творески и експериментални решения и идеи, които може да са от полза за цялата училищна общност;
 • Развитие в международни образователни програми (официално сме училище-кандидат за MYP на IB);
 • Подкрепа и конструктивна рефлексия за постигане на ефективни учебни часове;
 • Социален пакет.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография