Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Ако искате да развивате природните науки като част от международна програма, имате възможност да станете част от екипа на Прогресивна гимназия 1, в ролята на учител по природни науки на почасова ангажираност от следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици развиваме модел на обучение, базиран на International Baccalaureate и утвърдени педагогически практики, който следва естественото развитие на ученика, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света. 

Отговорности на учителя по природни науки

 1. Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им;
 2. Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма;
 3. Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност.
 4. Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа;
 5. Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 6. Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им;
 7. Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите; 
 8. Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, НЕИСПУО;
 9. Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Очаквани професионални компетентности

 • Висше образование в специалност Физика/Химия/Биология, учителска правоспособност е предимство, (възможно е докторантура);
 • Минимум три години преподавателски опит в прогимназиален/гимназиален етапи. Предимство е опит в международна програма и преподаване на предмета на английски език;
 • Английски език –  ниво В2/С1;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Умения за управление на групова динамика.
 • Личностни качества и ценностни нагласи:
  • Позитивизъм, откритост и любознателност;
  • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
  • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • Възможност за участие в изграждането на ново училище;
 • Гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • Конкурентно заплащане;
 • Въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • Възможност за използване на Multisport карта.

Ако Ви привлича възможността да се присъедините към една иновативна и динамично развиваща се организация, ще очакваме от Вас да изпратите на  rozalia.radeva@transform.bg:

 • професионална автобиография;
 • мотивационно писмо или кратко видео, в което да изразите какво Ви привлича в предложението и как работата при нас ще допринесе за професионалното Ви развитие.
 • учителско портфолио с подбрани най-иновативни практики и примери от преподавателския Ви стаж.  

Ще се свържем с кандидатите, чийто профил е съответен на изискванията за заемане на ролята.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!