Изисквания

  • Висше образование и педагогическа правоспособност;
  • Трудов опит като преподавател минимум 3 години;
  • Компютърна грамотност и умения за работа с различни образователни платформи за дистанционно обучение;
  • Познания и умения в проектобазираното преподаване;
  • Комуникативност и желание за работа;
  • Тактичност и толерантност;
  • Висока лична и професионална етика.

За да кандидатствате за длъжността, изпратете Вашето CV и актуална снимка.