Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Мисията ни е да предоставим качествено, съвременно, иновативно, проектно-базирано и изключително практически насочено образование по едни от най-бързоразвиващите се и търсени професии на бъдещето.

Учителите в гимназията са не просто експерти по съответния учебен предмет, а учители с талант да вдъхновяват учениците си да мислят и творят, както и да изграждат междупредметни връзки.

Във връзка с разширяване на екипа ни, търсим: УЧИТЕЛ по ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ.

Позицията е със следните основни дейности и отговорности:

 1. Планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес по учебните предмети.
 2. Дейности по създаване на педагогическа среда, фокусирана върху развитието на познавателните интереси на учениците и мотивация за учене.
 3. Формиране на ключови компетентности в изучаването на учебната дисциплина.
 4. Планиране и извършване на дейности, свързани с прогреса и развитието на учениците и предоставяне на обратна връзка.
 5. Отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището.
 6. Участие в дейности, свързани с живота на Гимназията – събития, състезания, екскурзии, посещения на културни мероприятия и други.

Изискванията за заемане на позицията

 • Висше образование по образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност “Химия“, и/или “Биология“;
 • Компютърна грамотност;
  Познания и умения в проектно-базираното преподаване;
 • Познания на съвременните методи на преподаване и умения за адаптиране към индивидуалните нужди на учениците;
 • Умения за общуване с различни възрастови групи: ученици, учители, родители;
 • Умения за балансиране на емоциите;
 • Умения за работа в екип.
 • Писменото и говоримото владеене на английски език е предимство.

Какво Ви предлагаме?

 • Условия за работа в креативна, подкрепяща и предразполагаща среда;
 • Сплотен, приветлив и млад екип от професионалисти;
 • Свобода при избора на проектно базирана методология;
 • Възможност за изява и реализиране на свежите Ви идеи;
 • Множество обучения за професионално и личностно развитие;
 • Добро възнаграждение;
 • Малък брой ученици в клас;
 • Коректно отношение;
 • Възможност за участие в разработване на учебни материали.

Ако отговаряте на критериите и сте заинтересовани от нашето предложение, кандидатствайте за позицията като изпратите актуална автобиография.