Изисквания за длъжността учител по физика и химия в прогимназиален етап

  • Образователна степен: бакалавър или магистър по специалността;
  • Учителска правоспособност;
  • Опит по специалността – 3 години;
  • Умения за работа в екип и с деца.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография