Фирма „Образователни технологии “ е повече от успешно търговско дружество с дейност в сферата на образованието и обучението. Частна профилирана гимназия “Образователни технологии” е работодател, който създава от своите учители един силен екип, от позициите – сигурни работни места и от работните места – пълна удовлетвореност. За своя непрекъснато разрастващ се екип гимназия набира кандидати, които чрез своите професионални качества и лични умения за модерно и успешно преподаване да допринесат за постигането нейните цели.

Изисквания

 • Опит и/или огромно желание и мотивация за работа с деца;
 • Осъзнава огромната гражданска отговорност като учител на всички деца;
 • Диплома за завършено висше образование – с квалификация учител по физика или химия;
 • Знания в работата с MS Office приложенията;
 • Отговорно отношение към институцията;
 • Екипен играч;
 • Личностни качества:
  • професионалист в областта в която преподавате;
  • човек, който е насочен към постигането на поставените цели и добрите резултати на учениците си;
  • човек с аналитично мислене;
  • амбициозен;
  • толерантен и креативен;
  • добронамерен и грижовен;
  • отговорен учител, който спазва зададените крайни срокове;
  • дипломатичен.

Предложението

 • Отлично заплащане за работа в сферата на образованието;
 • Развитие и много опит;
 • Постоянен контакт с родители – лично и чрез електронната ни система;
 • Работа в амбициозен и постоянно развиващ се екип от педагози;
 • Стандартно работно време;
 • Непрекъснат квалификационен план;
 • Подкрепа;
 • Допълнително възнаграждение;
 • Безсрочен трудов договор с ЧПГ и ЧОУ “Образователни технологии” от месец септември 2023 година или граждански договор с лекторски.