Учител по Физика, Химия, Биология

Възможност за непълно работно време или за работа на хонорар.

Месторабота:

Варна

Задължения и отговорности

 1. Планира, организира и провежда образователно – възпитателния процес.
 2. Планира и извършва диагностична дейност, свързана с прогреса и развитието на децата.
 3. Носи отговорност за опазване на живота и здравето на децата по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището.

Изисквания

 • Завършено висше образование или да се обучавате в една от посочените специалности;
 • Предишен опит е предимство;
 • Да обичате работата с деца;
 • Да имате желание да се развивате и обучавате;
 • Да можете да работите в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Актуална снимкa.