Учител по Човек и природа за 5 и 6 клас и химия, биология и физика за 7 клас

Твърдение 1: Не всяко дете има потенциал.
Твърдение 2: Креативните методи и развитието на талантите пречат на академичните резултати.
Твърдение 3: Преподаването няма нищо общо с възпитанието.
Твърдение 4: Учителят е един от най-важните фактори за любовта на децата към ученето.
Твърдение 5: Училището може да стане любимото място на всяко дете.
Твърдение 6: Пространството има голямо значение за учебния процес.

Ако твоите отговори са Не, Не, Не, Да, Да, Да значи за част от основните въпроси, мислиш като нас.
Преподавателската дейност не е работа, а призвание. Учител не е професия, а начин на живот. Затова търсим мотивиран, търсещ, деен, влюбен в работата си учител, с когото заедно да развиваме мечтаното училище за всяко дете.

Ако припознаваш себе си в тези изречения, свържи се с нас.

Какъв учител търсим?

 • Учители по Човек и природа (5 и 6 клас), Химия и Биология (7 клас);
 • С педагогическа правоспособност;
 • Опит в образователна структура минимум 1 година;
 • Мотивация за работа с деца и ясно осъзнаване важността на педагогическата работа;
 • Интерес и желание за работа с нови обучителни методи и технологии;
 • Отговорен, креативен и комуникативен, за когото работата в екип е потребност и удоволствие;
 • Организиран, не само в собствените си дейности, но и в цялостните процеси, обвързани с останалите участници;
 • Проактивен;
 • Висока лична и професионална етика;
 • Всякакви други таланти, които мислите, че биха били полезни за дейността на един учител, са предимство.

Какво предлагаме?

 • Работно място с перспектива, възможност да предизвикаш положителна промяна /трансформация/ в образователната система и живота на децата;
 • Работа на пълен или непълен работен ден – гъвкави сме в предложенията си към теб;
 • Работна среда, изградена върху подкрепа и сътрудничество;
 • Възможности за обучения, творческо развитие и израстване;
 • Динамика при работа;
 • Възможност за създаване на иновативни продукти – ние сме готови да чуем твоите идеи, независимо какви са те;
 • Регламентирано време за почивка както по време на официалните държавни празници, така и в повечето почивни дни и ваканции за учениците.

Кандидатстване

 • Автобиография;
 • Добави своето “Твърдение 7” от по-горе споменатите.