Учител по човек и природа, химия и биология – лектор

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Вие сте учител по науки (човекът и природата, биология, химия) и търсите ново място и възможност да работите в екип, обединен от идеята, че:

 • учебният процес може да е радостен и вдъхновяващ;
 • връзката между учител и ученик може да е пълна с разбиране, съпричастност, деликатност и уважение;
 • човешкият мозък има неограничени възможности.

Това са основите при прилагането на сугестопедичния метод на обучение и всеки одобрен кандидат ще има възможност да бъде обучен.

За да станете член на нашия екип е необходимо:

 • Учителска правоспособност за съответния учебен предмет (ЧиП, химия, биология);
 • Интерес и желание за обучение и развитие като преподавател, запознавайки се с метода сугестопедия;
 • Водени сте от ценностите да споделяте, подкрепяте, обучавате и развивате знанията на децата с любов, свобода и вдъхновение;
 • Организирате и подготвяте отговорно, старателно и целенасочено учебния процес, адаптирайки го спрямо нуждите на децата;
 • Работите за успеха и постигането на индивидуален напредък и резултат с всяко дете;
 • Участвате в учителски съвети, подготовка на материали и срещи на екипа.

Предлагаме:

 • Възможност да се включите в развитието на едно иновативно училище с използването на сугестопедията като метод на преподаване;
 • Въвеждащо обучение и постоянни възможности за повишаване на квалификацията;
 • Отлични условия на труд;
 • Работа в позитивна, подкрепяща и творческа атмосфера;
 • Гъвкавост при служебните ангажименти.

Процесът на кандидатстване ще протече в няколко етапа. За да заявите интереса и готовността си да се включите, изпратете автобиография и попълнете въпросника.

Краен срок за подаване на документите е: 11.11.2022 г.