Учител по биология и човекът и природата – лектор

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Вие сте учител по науки (човекът и природата, биология) и търсите ново място и възможност да работите в екип, обединен от идеята, че:
– учебният процес може да е радостен и вдъхновяващ;
– връзката между учител и ученик може да е пълна с разбиране, съпричастност, деликатност и уважение;
– човешкият мозък има неограничени възможности;
– науките (биология, химия, физика) могат да са достъпни и интересни за подрастващите.

За да станете член на нашия екип е необходимо:

 • Учителска правоспособност за съответния учебен предмет (ЧиП, Биология);
 • Интерес и желание за обучение и развитие като преподавател, запознавайки се с метода сугестопедия;
 • Водени сте от ценностите да споделяте, подкрепяте, обучавате и развивате знанията на децата с любов, свобода и вдъхновение;
 • Организирате и подготвяте отговорно, старателно и целенасочено учебния процес, адаптирайки го спрямо нуждите на децата;
 • Работите за успеха и постигането на индивидуален напредък и резултат с всяко дете;
 • Участвате в учителски съвети, подготовка на материали, срещи на екипа, извънкласни мероприятия и други активности, свързани с дейността.

Предлагаме

 • Възможност да се включите в развитието на едно иновативно училище с използването на сугестопедията като метод на преподаване;
 • Въвеждащо обучение и постоянни възможности за повишаване на квалификацията;
 • Отлични условия на труд;
 • Работа в позитивна, подкрепяща и творческа атмосфера;
 • Гъвкавост при служебните ангажименти.

Процесът на кандидатстване ще протече в няколко етапа. За да заявите интереса и готовността си да се включите, изпратете автобиография и попълнете въпросника.
Краен срок за подаване на документите е: 31.10.2023 г.