Търговски сътрудник

Рожен Пласт ЕООД е фирма с 25 годишна традиция в областта на водоснабдяването, канализацията, отоплението, вентилацията, технически и инженерни пластмаси. Фирма със стабилна пазарна позиция благодарение на доказаните с качествени продукти доставчици и коректни партньори.

Към момента Рожен Пласт търси да присъедини към екипа си търговски сътрудник с англиски или немски (бизнес кореспонденция)
Месторабота: гр. София

Изисквания към кандидатите:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК НА НИВО БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ;
- Висше образование: техническо, химическо, физика, минно дело и др.;
- Организаторски опит;
- Умение за работа в екип;
- Отлична комуникативност;
- Умение за работа с клиенти;
- Желание и хъс за работа.
- Изготвяне на поръчки към клиенти и доставчици.
- Работа с ERP софтуер.

Задължения:
Приема телефонни обаждания; води кореспонденцията на фирмата с местните и чуждестранните й партньори; приема и обработва заявки, изготвя оферти и др.

Фирмата предлага дългосрочна работа на трудов договор, обучение, колегиално отношение.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5638982