ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в Лаборатория

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Варна служител за длъжността

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК,

със следните изисквания:

- висше образование: с предимство химия или биология;
- английски език на работно ниво;
- високо ниво на компютърна грамотност;
- отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Задължения:

- издаване на протоколи от лабораторни анализи;
- администриране дейността по фактуриране;
- подпомагане на служителите в лабораторията в административната работа;
- комуникация с клиенти, включително и на английски език;
- поддръжка и настройки на лабораторен софтуер за регистрация на проби.

Месторабота: Варна

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5913095