Обучение по Лабораторни информационни мениджмънт системи (ЛИМС)

Лабораторните информационни мениджмънт системи (ЛИМС) са софтуерни решения използвани в лабораториите по качествен контрол за управление на проби, инструменти, стандарти и реагенти. Те улесняват разпределянето на работата в лабораторията и помагат за автоматизацията на работните процеси, като отговарят на всички задължителни за производителите на лекарства нормативно законодателствени изисквания, като FDA, GLP, GAMP, ISO 17025 и т.н.

Обучението е насочено към студенти в специалности химия и фармация, които искат да се реализират във фармацевтичната индустрия.

В обучението ще се разгледат същността и спецификите на ЛИМС, като обучаващите се ще имат възможност да се запознаят в реална среда с приложението на ЛИМС системите във фармацевтичната индустрия.

ТЕМИ:
1. Лабораторна информатика. LIMS – дефиниция. История на LIMS системите. Ключови LIMS системи. Други лабораторни системи. Електронни лабораторни дневници -дефиниция, история, разлики. Примери за внедрени LIMS системи. Матричен експеримент.
2. Регулаторни изисквания, стандарти и съответствие с тях. FDA Title 21, GLP, GAMP, ISO 17025. Интегритет на данни (Data Integrity). FDA 483. Примери за FDA 483.
3. Валидиране на компютърни системи. Процес на валидиране - IQ, OQ, PQ. Валидационна документация. Сървърни структури. Архитектурни модели. Функционалности.
4. Лабораторни Информационни Системи LIMS.
5. Лабораторни изпълнителни системи. Модули. Instrument Manager – свързване с различни инструменти.
6. Създаване на електронни методи за изпълнение на процедури в Лабораторни изпълнителни системи. Функционалности и начин на работа.

Като част от курса е заложено посещение в Актавис Дупница, където участниците ще могат да видят нагледно работата с вече внедрена такава система.

Водещи на обучението са специалисти от фармацевтичния сектор, с богат опит в разработването и внедряването на ЛИМС системи на международно ниво.

Необходимо е да се регистрирате предварително тук: https://goo.gl/hhNKiY
Срок за записване: 6 март 2019 г.

* Дата на провеждане: 9-10 Март 2019 г.
* Обучението ще се проведе в сградата на Факултета по химия и фармация (залата ще бъде уточнена допълнително).