Търговски представител за работа с аптеки (София)

Ведра Интернешънъл АД търси да назначи търговски представител за гр. София:

Отговорности:

- Посещения на аптеки в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на компанията;
- Организиране на регионални срещи с фармацевти, изготвяне и изнасяне на презентации;
- Предлагане на оферти, свързани с активностите по продукти, към аптеките в дадения регион;
- Участие в регионални и национални форуми – симпозиуми, конференции, обучения;
- Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион;
- Изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация.

Компанията предлага:

- Работа в международна компания с млад и амбициозен екип;
- Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
- Служебен автомобил, мобилен телефон;
- Възнаграждение – твърдо месечно заплащане и допълнително бонифициране, обвързано с резултатите; допълнителен социален пакет;
- Дългосрочна заетост;
- Възможности за развитие.

Изисквания:

- Добри комуникативни и презентационни умения;
- Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
- Шофьорска книжка и опит поне 1 година;
- Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
- Компютърна грамотност - MS Office – Word, Excel, Power Point;Intеrnеt;
- Опит на позиция: Търговски представител.

Дружеството предлага:

- Работа в млад и амбициозен екип;
- Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
- Служебен автомобил и мобилен телефон;
- Възнаграждение – твърдо месечно заплащане и допълнително бонифициране, обвързано с постигнати резултати;
- Дългосрочна заетост.

Ако проявявате интерес към позицията и отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 15.05.2021 г. на e-mail: office@vedrainternational.eu