Технически изпълнител, стаж

НИК Агро Сървис ООД е компания, специализирана в областта на агрохимията и консултирането във връзка с хранене на растенията. Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед на обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров. Фирмата е специализирана и във вземане на почвени проби чрез автоматична сонда.

Компанията обявява Стажантска програма за кандидати, желаещи да придобият опит, като "Технически изпълнители".
Място на провеждане: гр. София

ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРИДОБИЕТЕ НОВИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ В:
- Извършване на подготовка на растителни и почвени проби за последващ анализ, съгласно съответните инструкции;
- Своевременно и качествено извършване на пробоподготовката, съобразено с определени стандарти и норми;
- Проследяване на целесъобразното използване на контролно-измервателната апаратура;

КАКВО ТЪРСИМ?
- Подготовка в техническо средно или висше химическо образование;
- Развити умения за работа с MS Office и различни информационни системи;
- Отговорност за спазване на срокове и приоритети;
- Желание и умения за работа в екип;
- Динамичност и прецизност.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
- Работа с реални възможности за развитие в професионална среда;
- Стимулиращо трудово възнаграждение;
- Модерна и високо-технологична работна среда;
- Лоялност и гъвкаво работно време.

Ако смятате, че това предложение представлява интерес за вас, изпратете Вашата автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5719846