ТЕХНИК - ХИМИЯ В КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИТИЯ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска” ЕАД е най-старата болница и една от най-големите в страната. Тя е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.

За нуждите на КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИТИЯ болницата търси да назначи ТЕХНИК - ХИМИЯ.
В лабораторията се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени, наркотични и други токсични вещества в различни биологични проби. Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имунохроматографски, биохимични и инструментални хроматографски и масспектрални техники за анализ.

Основни функции на длъжността:
- Приема проби постъпващи от КСМД и външни проби съгласно вътрешните правила на лабораторията.
- Води документация свързана с извършваната лабораторна дейност съгласно изискванията на ISO17025, ISO 18159, ISO 9001 и спрямо изискванията на GLP.
- Подържа лабораторията в изряден вид.

Специфични функции на длъжността:
- Извършва първичен токсикологичен скрининг и подготвя проби за инструментален анализ по утвърдени вътрешнолабораторни методи.
- Подържа регистър на изразходваните консумативи и реактиви и своевременно уведомява за необходимост от заявяването им.
- Следи за подържане на постоянни условия в лабораториите на СХТЛ съгласно изискванията.

Изисквания :
- средно - специално образование - специалност Химия;
- наличието на стаж и професионален опит в областта ще се счита за предимство;
- компютърна грамотност - Microsoft Оffice;
- познания по органична и аналитична химия.
- опит в организиране, извършване и разбиране същността на лабораторни анализи и тестове се счита за предимство;
- комуникативност, умения за работа в екип, добри организационни умения, професионална компетентност и отговорност, инициативност.

Ние предлагаме :
- работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказали се с годините специалисти;
- сигурност в заплащането на положения труд;
- добри условия за работа.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6219484