Технолог в биологична пречиствателна станция

Позицията отговаря за технологичната, организационната и административната дейност в Биологична Пречиствателна станция (БПС), част от технологичния екип в отдел производствен.

Задължения и отговорности

 1. Ежедневно проследява качеството на постъпващите отпадни и очистените води.
 2. Взема мерки за подобряване показателите на очистените води.
 3. Оптимизира технологичните схеми и процедури.
 4. Взема решения за натоварване или изключване от работа на съоръжения.
 5. Подпомага и ръководи провеждането на опити и подобрения в цеха.
 6. Участва в работни групи за постоянно подобрение.
 7. Подпомага и взима участие в инвестиционните проекти в цеха.
 8. Съставя доклад за ключови показатели на процеса.
 9. Ръководи и спазва правилата за безопасност на компанията.

Изисквания

 • Висше образование в сферата на биологията, екологията и опазване на околната среда, химично инженерство и други свързани с тях дисциплини;
 • Добро познаване на технологията за пречистване на индустриални отпадни води;
 • Предишен опит в пречиствателна станция се смята за предимство;
 • Желание и възможност за получаване на нови знания и умения в това число подробно изучаване на технологичния процес, технологичните схеми, устройството на машините, апаратите и съоръженията;
 • Добри комуникативни и организационни способности; проактивно мислене и поведение;
 • Аналитично мислене и ориентация за решаване на проблеми;
 • Работа с офис приложения;
 • Английски език – писмено и говоримо.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография