Технолог, технология по опазване и почистване на водите и въздуха – ПСПВ

„В и К Йовковци” ООД, гр. Велико Търново обявява свободно работно място за следната позиция: Технолог, технология по опазване и почистване на водите и въздуха – ПСПВ.

Изисквания

  • Образование – висше;
  • Профил – химия, екология;
  • Професионален опит – ще се счита за предимство;
  • Умение за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

  • Заявление за постъпване на работа;
  • Копие от документ за завършено образование;
  • Актуално CV;
  • Документи за допълнителни квалификации и умения.

Документите може да се подават и в деловодството на „В и К Йовковци” ООД гр. Велико Търново – ул. ”П.Яворов” № 30.