Технолог, стерилни лекарствени продукти

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията “Технолог, стерилни лекарствени продукти” към Дирекция „Производство“.

Задължения и отговорности

 1. Организира и участва в производството и контрола на процеси за получаване на стерилни продукти.
 2. Поддържа условията за производство на стерилни продукти в съответствие с изисквания, регламентирани в утвърдени фирмени документи.
 3. Контролира оборудване, захранващи системи, работна среда в помещенията за производство на стерилни продукти.
 4. Документира извършваните производствени и контролни дейности.

Изисквания

 • Завършено средно или висше образование с техническа насоченост или в следните направление: „Химия“, „Биология“, „Биотехнологии“, „Фармация“;
 • Професионален опит на сходна длъжност се счита за предимство;
 • Добри познания по английски език се счита за предимство;
 • Добри компютърни умения;
 • Готовност за работа на смени;
 • Прецизност и отговорност.

Предложението

 • Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
 • Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
 • Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти;
 • Възможност за възстановяване на транспортни разходи.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Диплома за завършено образование.