Технолог на смяна

Дейността на Г.М. ЕООД е насочена към непрекъснато усъвършенстване и модернизиране на производството, съхранението и дистрибуцията на етилов алкохол, сух зърнен спиртовиден остатък с търговското наименование фермодил и декстрин. Към момента, компанията търси да назначи:

Технолог на смяна
Месторабота: гр. София

Задължения и отговорности:
• Спазва технологичните изисквания и инструкции.
• Участва в планирането на производството.
• Контролира спазването на разходните норми за суровини, химикали, спомагателни материали и енергийни ресурси.
• Подготвя и поддържа актуална технологична документация.
• Спазва установените правила за здравословни и безопасни условия на труд.
• Поддържа чистотата на работното място.

Изисквания:
• Висше образование, степен бакалавър или магистър за предпочитане химия или биология.
• Опит в производство ще се счита за предимство.
• Добра компютърна грамотност.
• Готовност за работа на смени (двусменен режим, който включва нощна смяна)
• Отговорност и умения за работа в екип

Компанията предлага:
• Въвеждащо вътрешно обучение.
• Коректни трудовоправни отношения.
• Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания.
• Възможност за обучение и кариерно развитие.
• Работно облекло.
• Стартова заплата по време на изпитателния срок – 1 100лв (нето). При подписване на постоянен договор заплатата се увеличава с до 40%.

Ако проявявате интерeс, изпратете актуално CV със снимка на e-mail: office@gm-bg.com