Технолог – развитие на млечни продукти

В тази роля вие ще разработвате нови продукти и производствени процеси, за да посрещнете нуждите на клиентите. Ще можете да подобрите и модифицирате съществуващи продукти и процеси, за да подобрите общото качество или разходите.
Част от ролята е да се разработят или идентифицират нови или по-рентабилни съставки и производствени методи. Вие ще бъдете ключова подкрепа за производствени клиенти по проекти, изпитания и стартиращи фирми. Вашият пряк ръководител ръководи процесите по разработване на нови продукти и е с дългогодишен опит в млечните храни.

Задължения и отговорности

 • Работите по разработването на нови млечни продукти във фабрика за производство на храни с помoщта на опитен лидер в процесите.
 • Ръководите процесите по търсене на съставки, разработване на нови рецепти за производство, индустриални изпитвания и валидиране на стандартите за качество.
 • Поддържате контакти с доставчици за заготовки на плодови конфитюри, закваски, аромати, сухи съставки.
 • Сътрудничите с доставчици на нови хранителни съставки, протеини, ферменти и др., изисквате спецификации и търсите подходящи съставки.
 • Организирате производствени тестове на нови млечни продукти и ги съгласувате с началника на смяна в завода.
 • Създавате репорти за параметрите на продукта, резултати от проследяване на продукта до края на срока на годност, анализ на резултатите, препоръки.

Изисквания

 • Университетска степен по хранителни науки, химия или биология;
 • Най-малко 2 години опит в производството на храни, биотехнологии или подходящ опит в млечната промишленост;
 • Добър писмен и говорим английски език;
 • Компютърна грамотност – MS Office /Excel, Access/;
 • Инициативност и отношение за решаване на проблеми;
 • Добри комуникативни умения и екипна ориентация.

Предложението

 • Производствена компания за свежи млечни продукти с централно местоположение;
 • Динамична среда;
 • Участие в основните бизнес процеси;
 • Принос за решаване на реални проблеми;
 • Система от социални придобивки, включително допълнителен медицински пакет.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография