АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД е основана през 2007г. и е специализирана в производството на биодизел, растителни масла, шрот и фармацевтичен глицерин. Компанията разполага с производствени мощности, които са напълно автоматизирани и иновативни, като непрекъснато реализира дейности по оптимизиране и подобряване на производствените процеси с цел намирането на по-ефективни и екологични решения.
За производствената площадка намираща се в гр. Сливо поле, АСТРА БИОПЛАНТ търси да назначи ТЕХНОЛОГ РАСТИТЕЛНИ МАСЛА, който да контролира изпълнението на технологичните процеси и операции, в съответствие с изискванията на производството и възможностите на инсталираната техника и оборудване.

Задължения и отговорности

 1. Следи и контролира спазването на производствената технология, на технологичните и качествените параметри на произвежданите продукти.
 2. Създава вътрешни инструкции и дава указания във връзка с технологията на производството на продуктите.
 3. Осъществява контрол за съответствието на произвежданите продукти с установените стандарти и изисквания за качество.
 4. Следи и контролира стриктното спазване на разходните норми на суровини и материали за производството.
 5. Участва в обучението и повишаването на квалификацията на производствените оператори.

Изисквания

 • Висше химическо образование;
 • Предишен опит в производствено предприятие на сходна позиция – минимум 1 година;
 • Компютърни умения (MS Office);
 • Добра комуникативност и организираност;
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Работа в утвърдена компания в сферата на алтернативните горива;
 • Трудов договор и осигуровки върху цялата работна заплата;
 • Въвеждащо обучение на работното място;
 • Конкурентно възнаграждение и допълнителна бонусна схема;
 • Ваучери за храна в размер на 200лв/месец;
 • Коледен бонус;
 • Финансов бонус при сключване на брак и раждане на дете;
 • Споделен абонамент за обучителната платформа“ Уча се“;
 • Допълнителна здравна застраховка;
 • Подарък за новопостъпили служители и за рожден ден;
 • Подаръци за децата на всички служители за 1 юни, както и за всички първокласници на 15 септември;
 • Осигурен транспорт от гр. Русе до гр. Сливо поле и обратно;
 • Корпоративни събития и тийм билдинги.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография