АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД е основана през 2007г. и е специализирана в производството на биодизел, растителни масла, шрот и фармацевтичен глицерин. Компанията разполага с производствени мощности, които са напълно автоматизирани и иновативни, като непрекъснато реализира дейности по оптимизиране и подобряване на производствените процеси с цел намирането на по-ефективни и екологични решения.
За производствената площадка намираща се в гр. Сливо поле, АСТРА БИОПЛАНТ търси да назначи ТЕХНОЛОГ РАСТИТЕЛНИ МАСЛА, който да контролира изпълнението на технологичните процеси и операции, в съответствие с изискванията на производството и възможностите на инсталираната техника и оборудване.

Задължения и отговорности

 1. Следи и контролира спазването на производствената технология, на технологичните и качествените параметри на произвежданите продукти.
 2. Създава вътрешни инструкции и дава указания във връзка с технологията на производството на продуктите.
 3. Осъществява контрол за съответствието на произвежданите продукти с установените стандарти и изисквания за качество.
 4. Следи и контролира стриктното спазване на разходните норми на суровини и материали за производството.
 5. Участва в обучението и повишаването на квалификацията на производствените оператори.

Изисквания

 • Висше химическо образование;
 • Предишен опит в управлението на химико-технологични процеси в производствено предприятие;
 • Мотивация за развитие в сферата на алтернативните горива;
 • Отлични организационни и аналитични умения;
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Работа в утвърдена компания в сферата на алтернативните горива;
 • Натрупване на реален практически опит в динамична работна среда и в сферата на алтернативните горива;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Въвеждащо обучение на работното място;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Широк пакет от социални придобивки;
 • Ваучери за храна;
 • Транспорт до/от работното място;
 • Корпоративни събития и тийм билдинги.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография