Задължения и отговорности

 • Познава физико-химичните показатели на използваните суровини и материали и условията за безопасна работа с тях.
 • Ръководи, организира и контролира технологичната обработка на суровини в цеха.
 • Контролира спазването на технологията на производство¬то.
 • Осъществява текущ и последващ контрол на произвежданите продукти.
 • Провежда изпитвания на продуктите съгласно утвърдени Планове за текущ и краен контрол съгласно въведена Система за производствен контрол.
 • Участва при анализиране на качеството на продукцията.
 • Спазва производствените и технологични изисквания, НАССР процедури и добри производствени практики.

Изисквания

 • Образование: висше /в областта е прдимство/;
 • Отлично познаване на системите за управление на качеството;
 • Отговорност и дисциплинираност при изпълнение на възложените задачи;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Професионален опит в същата сфера е предимство.

Предложението

 • Трудов договор;
 • Високо заплащане;
 • Отлични условия на труд;
 • Сигурност, коректност и дългосрочност в трудовите взаимоотношения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Професионална автобиография