Технолог, производство /нормативна осигуреност/

Задължения и отговорности

 1. Отлично познаване на нормативната база в областта.
 2. Следене за стриктното прилагане на стандарти, процедури и дейности за осигуряване на качеството и безопасност при производството.
 3. Водене и поддържане на документацията, свързана с Производствен контрол на продуктите.
 4. Водене на записи и изготвяне на технологична документация.
 5. Спазване на производствените и технологични изисквания, НАССР процедури и добри производствени практики.
 6. Следене за изготвянето на досиета и нотифициране на нови продукти.

Изисквания

 • Образование: висше в областта /с предимство/;
 • Отлично познаване на нормативната база в областта;
 • Организационни умения;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Опит в същата област е предимство.

Предложението

 • Трудов договор;
 • Високо заплащане;
 • Отлични условия на труд;
 • Сигурност, коректност и дългосрочност в трудовите взаимоотношения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Професионална автобиография