КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД търси да назначи за завода в Шумен, Технолог Пивопроизводство.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи всички процеси и дейности в отдел Пивопроизводство – планиране, контрол, стратегия, организация, бюджет и така участва в производството на може би най-добрата бира в света.
 2. Подсигуряване на навременно произведена качествена продукция в отдел Пивопроизводство и стриктно спазване на оптимален технологичен режим.
 3. Проследява и анализира ключовите показатели на представянето на отдел Пивопроизводство и да предприема действия за тяхното подобрение и оптимизация, като активно предлага идеи и решения.
 4. Изготвя работни инструкции, свързани с дейностите в отдела, безопасни условия на труд, спазвайки изискванията на интегрираната система.
 5. Кнтролира прилагането на процедурите и изпълнението на работните инструкции съгласно интегрираната система за управление на качеството и околната среда, както и коректното попълване на изискваните документи.
 6. Участва във вътрешни и външни одити (на доставчици) свързани със интегрираната система за управление.
 7. Постигането на физикохимичните, микробиологичните и хигиенните резултати в отдела.
 8. Осигурява ефективност на процесите в отдел Пивопроизводство (качество, разходи, капацитети) с фокус към подобряване и оптимизации.
 9. Изготвя ежедневни, седмични и месечни справки.
 10. Въвежда данни и работа в Система за управление на поръчки и наличности.
 11. Участие в месечните инвентаризации и изготвяне на първичната документация.
 12. Планира, проектира и активно да участва в проекти свързани с въвеждане на ново оборудване и технологии в отдела (увеличаване на капацитета, оптимизации и проекти свързани с иновации).
 13. Комуникира с външни доставчици – по отношение поддръжка на оборудването в отдела и доставката на материали в срок и по отношение на качествените показатели на суровините.
 14. Управлява, насочва и обучава екипа.

Изисквания

 • Висше образование – Технология на пивото; Хранителни технологии; Химия; инженерни специалности;
 • Минимум 2 години опит на подобна позиция;
 • Аналитични и организационни умения;
 • Екипна работа, прецизност и отговорност, комуникативност, мотивиране и развитие на екипи;
 • Умения за работа в динамична среда;
 • Английски език.

Предложението

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Бонуси – годишен, за Великден и Коледа, „Здраве и безопасност“;
 • Ваучери за храна;
 • Добавка за транспорт;
 • Работно облекло 2 пъти в годината;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Работа на пълен работен ден в международна компания лидер на пазара;
 • Сигурно работно място, коректност и заплащане на изработеното време с точност;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Работа в задружен и мотивиран екип;
 • Карта за спорт на преференциална цена;
 • Допълнителни почивни дни за лични събития;

Срок за кандидатстване: 21.12.2023 г.