Технолог – Парфюмерия и козметика

В момента компанията търси да присъедини към своя екип специалист на позиция Технолог – Парфюмерия и козметика.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи дейността по ефективното протичане на технологичните процеси.
 2. Разработва предложения за усъвършенстване на настоящи продукти.
 3. Участва в разработването и внедряването на нови изделия или технологии.
 4. Анализ на качеството на продукцията.
 5. Организира и контролира дейностите по технологичното развитие на производството.
 6. Създаване и поддържане в актуално състояние на технологичната документация.
 7. Следене на технологичните новости в областта на органичната козметика.

Изисквания

 • Завършено висше образование – бакалавър или магистър, специалност Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката или друга подходяща специалност;
 • Работно ниво на владеене на английски език;
 • Опит на подобна позиция;
 • Интерес и познания в сферата на био сертифицираните суровини и козметични продукти;
 • Умения за работа в екип;
 • Организираност, креативност, отговорност към работата.

Предложението

 • Коректни трудови правоотношения;
 • Отлична работна среда;
 • Работа с млад и позитивен екип;
 • Постоянна работа;
 • Заплата: 2 000 – 3 000 лв. (Бруто).