Технолог – обработка на води

БИЛДКОМ ЕООД e утвърдена и успешна производствена и търговска група от компании, лидер в сектора на производството на хранителни масла и търговията със зърно. За новата сибизнес единица - високотехнологично предприятие в областта на преработката и рециклирането на полиетиленови фолиа и опаковки, в близост до София, компанията търси подходящия кандидат за позицията:

Технолог – обработка на води
Месторабота: гр. София

Изисквания:
• Висше техническо образование с химическа или биологическа насоченост;
• Аналитично мислене, организираност, прецизност;
• Умение за работа в екип и комуникативност;
• Добро владеене на английски език;
• Минимум 1 година професионален опит и трудов стаж на подобна позиция.

Основни отговорности на длъжността:
• Координира и контролира технологичния процес и дейностите по осигуряване на правилната експлоатация на пречиствателната станция (ПСОВ);
• Наблюдава, анализира и управлява процесите по пречистване на отпадъчните води, постъпващи в пречиствателната станция;
• Осигурява периодичното пробовземане за отчитане на параметрите на технологичния процес;
• Провежда консултации с лабораторията за вътрешен контрол към предприятието, относно резултатите от лабораторни анализи и при необходимост прави корекции на технологичния режим;
• Предприема действия за своевременното отстраняване на причините за отклонения в параметрите на технологичния процес;
• При необходимост взема проби и събира данни чрез използване на различни видове специализирано оборудване;
• Изготвя доклади, становища и отчети, свързани с експлоатацията на ПСОВ;
• Обезпечава непрекъснатата работа и техническата поддръжка на съоръженията в ПСОВ;
• Изготвя технологичната документация на ПСОВ;
• Следи технологичния процес и работата на съоръженията в ПСОВ;
• Проследява и отчита количеството и качеството на различните потоци отпадъчни води, постъпващи в ПСОВ;
• Контролира изпълнението на графиците за ремонт и поддръжка на техническото оборудване.

Компанията предлага:
• Възможност за професионално развитие във високотехнологична българска компания;
• Възможности за кариерно развитие;
• Атрактивно възнаграждение; бонуси, обвързани със свършената работа;
• Осигурен служебен транспорт.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5649931