В момента Атоменергоремонт АД търси да назначи: Технолог, оценител.

Изисквания

Образование: Висше – Бакалавър или Магистър;
Област на висшето образование: “Химия” или “Химически науки”;
Професионален опит: ще се счита за предимство;
Основни познания в областта на химията и физиката;
Комуникативност и отговорност;
Компютърна грамотност: MS Word, Excel;
Способност за работа самостоятелно и в екип;
Възможност и умения за боравене с измервателни инструменти.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография