Ветпром търси да назначи на постоянна работа Технолог, началник смяна.

Задължения и отговорности

 1. Осигурява и отговаря за правилното протичане на технологичния процес.
 2. Контролира спазването на всички параметри на работния процес за всички етапи на производството.
 3. Контролира спазването на технологичната и контролна документация.
 4. Попълва и контролира попълването на цялата документация, свързана с производствения процес.
 5. Осигурява необходимите условия за производството, като спазва и контролира спазването на правилата на Добрата производствена практика.
 6. Отговаря за правилната експлоатация на машини и съоръжения.
 7. Участва в изготвянето на работни инструкции и процедури.
 8. Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците при усвояване на нови техники и технологии и безопасна работа.
 9. Участва във внедряването на нови продукти.

Изисквания

 • “Магистър” или “Бакалавър”, в областта на фармация, химия, биология, биотехнологии или сродна подходяща специалност;
 • Най-малко 1 година работа във фармацевтично предприятие; (опит в друга организация със сходна дейност е сериозно предимство);
 • Езикови познания: английски език ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения: отлично владеене на MS OFFICE (Word, Excel, Outlook);
 • Опит с ERP система ще се счита за предимство;
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип, умения за ръководене на екип, намиране на решения на професионални казуси.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо обучение; Възможност за кариерно развитие и професионално обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Програма “Доведи приятел” – бонусна програма насърчаваща личните препоръки в компанията;
 • Безплатен транспорт от/до: гр. София, гр. Радомир, гр. Перник и гр. Дупница;
 • Ваучери за храна;
 • Безплатно столово хранене;
 • Платен годишен отпуск 22 дни;
 • Закупуване на продукти от портфолиото на компанията на преференциални цени;
 • Допълнително здравно застраховане – разширен пакет на покритие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография