Технолог-лаборант P1 Защитни покрития

Задължения и отговорности

 1. Разработва технологична документация за защитни покрития.
 2. Разработва и извършва предписаните по технология измервания, изпитания и други видове лабораторни изследвания.
 3. Документира установените резултати и съставя регулярни отчети и анализи.
 4. Следи за правилното използване и за изправността на лабораторната апаратура.

Изисквания

 • Работа със специализирано лабораторно оборудване за химически изследвания, анализи и измервания на използваните материали и на готовата продукция в процеса на подготовка и нанасяне на защитни лаково-бояджийски покрития;
 • Познава и използва приложими международни стандарти в областта на защитните покрития, свързани с производството на корабни, строителни, машиностроителни и други индустриални конструкции;
 • Има познания в областта на управление на качеството;
 • Образование – средно техническо (минимум) или висше (инженер-химик, предимство);
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office;
 • Английски език – работно ниво (писмено и говоримо);
 • Умения за работа в екип, комуникативност, способност за поемане на отговорност, стремеж за усвояване на нови знания;
 • Опит на подобна длъжност – минимум 1 г.

Предложението

 • Обучение и придобиване на сертификат съгласно стандарти SSPC-SP и SSPS-PA, както и ASTM – Процедури и стандарти за тестване;
 • Редовно, мотивиращо заплащане, свързано с постигнатите резултати;
 • Осигурен транспорт от и до работното място;
 • Ваучери за храна;
 • Възможност за обучение и придобиване на нови квалификации.
 • Мотивираща работна среда.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография