ТЕХНОЛОГ КОЗМЕТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

В момента компанията търси да присъедини към екипа си ТЕХНОЛОГ КОЗМЕТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО.

Задължения и отговорности

 1. Провежда лабораторни тестове за да изследва стабилността на създадените формули, прави изпитвания за съвместимост.
 2. Поддържа изрядна документация.
 3. Ръководи технологичен екип.
 4. Осъществява качествен контрол на суровини.
 5. Поддържа ред и чистота в лабораторията и се грижи за наличната апаратура.
 6. Калибрира апаратите, следи за наличност на консумативите.
 7. Проучва и внедрява нови методи за анализ.
 8. Проучва нови технологии.
 9. Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията.
 10. Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството.
 11. Участва при обучението на работниците за въвеждане на нови техники и технологии.
 12. Анализира разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация.
 13. Изготвя технологични карти.
 14. Следи за актуалността на рецептите за производство.

Изисквания

 • Завършено висше образование – Химия, Фармация, Медицина, Технология на парфюмерията и козметиката или сходно;
 • Технологични познания в разработката на козметични продукти, медицински продукти и др.;
 • Опит на същата позиция в козметична или фармацевтична компания е сериозно предимство;
 • Умения за работа с аналитична апаратура;
 • Умения за контрол на изправността на измервателните съоръжения;
 • Напреднало ниво на компютърна грамотност при работа с Microsoft Office;
 • Сериозен опит в използването на ERP система;
 • Умения за извеждане на приоритети и работа с крайни срокове;
 • Високо ниво на владеене на английски език;
 • Аналитично мислене и способност да обработвате експериментални данни;
 • Способност за вземане на решения в непредвидени ситуации.

Предложението

 • Ваучери за храна;
 • Преференциална карта за спорт;
 • Дългосрочен трудов договор;
 • Отлични условия за работа в много приятелски екип от млади и енергични хора;
 • Удобна локация, в кв. Дружба 1;
 • Свободни места за паркиране;
 • Подаръци от цялото портфолио на компанията ни;
 • Допълнителен ден отпуск подарък за Рожден ден;
 • Допълнителен отпуск за стаж във фирмата;
 • Екип, който обича да спортува и да се забавлява заедно.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография