ТЕХНОЛОГ, КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ в R&D ЛАБОРАТОРИЯ

В момента компанията търси да присъедини към екипа си мотивиран кандидат на позиция ТЕХНОЛОГ, КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ в R&D ЛАБОРАТОРИЯ.

Задължения и отговорности

 1. Разработва козметични продукти, създава нови формулации по зададени активни съставки.
 2. Проучва нови суровини и технологии.
 3. Провежда лабораторни тестове за изследване на стабилността на създадените формули, изпитвания за съвместимост.
 4. Извършва оценка на емулсии (физико-химични, органолептични и апаратни).
 5. Поддържа изрядна документация, технологични карти и документация от потребителски проучвания.
 6. Провежда оценки на нови формулации и организира потребителски тестове.
 7. Подобрява съществуващи козметични продукти.
 8. Извършва качествен контрол на суровини – входящ, междинен и/или ретест контрол.
 9. Проучва и внедрява нови методи за анализ.
 10. Поддържа ред и чистота в Лабораторията и се грижи за наличната апаратура.
 11. Калибрира апаратите, следи за наличност на консумативи.
 12. Спазва изискванията за извършване на технологични замени на суровини и материали. 
 13. Познава и спазва изискванията, определени в документите на Системата за управление на качеството.
 14. Работи самостоятелно с аналитична апартура (UV-VIS спектроскопия, IR спектроскопия и др.).

Изисквания

 • Завършено висше образование с една от следните специалности: Фармация; Химия; Медицинска химия; Технология на парфюмерията и козметиката;
 • Стабилни технологични познания и опит в разработката на козметични продукти, медицински изделия, емулсии, течни и полутвърди форми;
 • Опит във фармацевтична или козметична компания е сериозно предимство;
 • Познавате изискванията по стандартите GMP, GLP (Добра Лабораторна Практика).
 • Познавате много добре регулаторните изисквания по отношение на суровини, технология и анализ на козметични продукти;
 • Владеете и ползвате свободно английски език;
 • Притежавате висока степен на лична организираност и умение за определяне на приоритети;
 • Притежавате отлична компютърна грамотност, свободно ползвате “Office 365”; и сте работили с ERP система;
 • Притежавате проактивност и инициативност, наблюдателност, прецизност и отношение към детайла и активно ги прилагате в работата си;
 • Ориентирани сте към постигане на резултати с висока степен на надеждност;
 • Имате отлични комуникационни способности;
 • Умеете и обичате да презентирате.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография