Технолог – изготвяне на разтвори

“Софарма” АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество, ефикасност и безопасност. За да бъдат реализирани всички високи цели, които си е поставила компанията, “Софарма” АД разчита на своя квалифициран персонал.

Компанията търси да назначи специалист на позицията Технолог – изготвяне на разтвори за  “Завод за лиофилни лекарствени форми” – гр. София 

Основни задължения и отговорности
 • Изготвяне и филтриране на инжекционни разтвори за лиофилни продукти при асептични условия, в съответствие с изискванията на Добрата производствена практика; 
 • Работа с аналитични везни, химически реактор, криостат и филтрационни системи в съответствие с технологичната документация, СОП и изискванията на ДПП;
 • Проверка на изправността на технологичното оборудване преди започване на работа;
 • Изготвяне на  рецептури и претегляне на активни и помощни вещества, съгласно действащите регламенти;
 • Почистване на  технологично оборудване;
 • Записване на данните в партидно досие и дневници.
Изисквания
 • Висше образование – специалност “Фармация”, “Химия” и “Биотехнология“;
 • Готовност за работа на двусменен режим –  I – ва смяна от 6:00 ч. до 14:30 ч.; II – ра смяна от 13:30 ч. до 22:00 ч.;
 •  Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
Предложението
 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за  усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет включващ: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус „Препоръчай приятел“ по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване:
 • актуална автобиография

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, кандидатствайте за позицията на имейл: work@sopharma.bg