Задължения и отговорности

 1. Разработване на нови козметични и парфюмерийни продукти до внедряването им в производство.
 2. Съдействие при контрол на качеството на готовите продукти.
 3. Съдействие при решаване на производствени проблеми.
 4. Изготвяне на документация на крайно изделие.
 5. Качествена оценка на нови суровини.

Изисквания

 • Висше химико-технологично образoвание в областта на органичната химия или технологично със специалност ‘Технология на мазнините,етеричните масла,парфюмерията и козметиката”;
 • Опит в разработването на нови продукти минимум 3 год.;
 • Препоръчително е използването на Майкрософт Офис пакет;
 • Познания по европейското законодателство в областта на парфюмерията и козметиката;
 • Желателно е владеенето на англииски език – работно ниво.

Предложението

Трудов договор, осигуровки,
– Фирмено облекло
– Мотивиращо възнаграждение обвързано с постигнатите резултати;
– Работа в сплотен колектив при добри условия на труд.
– Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография