Задължения и отговорности

  1. Извършва химически анализи на никелови и цинкови вани.
  2. Следи за качеството на галваничните покрития и спазването на уточнената технология.

Изисквания

  • Висше или средно образование ХИМИЯ;
  • Стаж по специалността;
  • Възможност за работа на седемчасов работен ден, петдневна работна седмица.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография