Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Месторабота:

Сливен

Задължения и отговорности

  1. Участва, ръководи и контролира въвеждането на нови и усъвършенствани химични технологии.
  2. Извършва химични и физични анализи свързани с технологията на производството.

Изисквания

  • Висше образование със специалност Индустриална химия

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография