Задължения и отговорности

  1. Изготвяне на технология за галваничния процес в съответствие със стандартите и качествените изисквания.
  2. Подготовка на детайлите преди галванична обработка, нанасяне на галванично покритие, финална обработка на крайното изделие.

Изисквания

  • Опит на подобна позиция;
  • Образование – средно техническо или химическо; допълнителни умения и квалификации по специалността са предимство;
  • Лични качества – прецизност, отговорност, инициативност.

Предложението

  • Справедливо възнаграждение;
  • Входящо обучение;
  • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография