Технолог

АТЕ ПЛАСТ ООД - лидер в производството на полимерни фолиа и опаковки търси да назначи, за своите нужди:

Технолог
Месторабота; гр. Стара Загора

Подходящият кандидат притежава:
• Висше образование /химия/;
• Отлична компютърна грамотност. Работа със SAP е предимство;
• Владеене на английски език
• Комуникативност и толерантност;
• Отговорно отношение към работата;
• Лоялност към фирмата.

Описание на длъжността
• Отговаря и следи за спазването на производствените ордери, технологията за производство и технологичните параметри на произвежданите продукти. Оформя технологичната документация.
• Участва във всички срещи с доставчици на материали и добавки, среща се с важните и иновативни клиенти;
• Организира и съставя производствените ордери и решава текущи въпроси по изпълнение на производствените програми;
• Контролира нормалното протичане на технологичния процес;
• Участва активно в прилагане на стандарти във фирмата ISO 9000, BRC, ISO 14001;

Фирма Ате Пласт ООД предлага много добра работна атмосфера, коректно отношение, много добро възнаграждение, изплащано редовно и в договорения срок и социално и здравно осигуряване върху реалния доход.

Ако търсите работа отговаряща на посочените изисквания, моля не се колебайте да се свържете с нас на тел. 042/616140
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5920878