Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

В момента компанията търси да назначи ТЕХНОЛОГ.

Задължения и отговорности

 1. Участва в процеса на изготвяне на лекарствени продукти.
 2. Непрекъснато наблюдава производствения процес и го отразява в прилежащата документация.
 3. Организира осигуряването на материали.
 4. Участва в създаването на производствена документация.
 5. Следи качеството на продукцията да отговаря на спецификацията и при констатиране на отклонение, да предприема коригиращи действия.
 6. Отговаря за организацията на производствените процеси.
 7. Работи в съответствие с принципите на Добрата производствена практика(ДПП).
 8. Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване, нови инструменти и екипировка.
 9. Контролира качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина.
 10. Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството.
 11. Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техника и технология.
 12. Анализира разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация.
 13. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания

 • Средно-специално или висше образование по химия/ фармация/ биология или друга подходяща специалност;
 • Познания в областта на Добрата производствена практика /GMP/ във фармацевтично или друго производство;
 • Добро здраве, без установени алергии към химикали;
 • Лични качества:
  • отлична комуникативност и умения за работа в екип;
  • добри организаторски способности и умения;
  • аналитично и критично мислене, умения за решаване на проблеми;
  • самодисциплина, експедитивност и прецизност;
  • стремеж към развитие и усъвършенстване;
  • лоялност, толерантност, коректност.
 • С предимство ще се ползват кандидати, притежаващи:
  • познания в областта на Добрата производствена практика /GMP/ във фармацията;
  • познания и практичен опит в областта на фармацевтичната, хранително-вкусовата или химическата промишленост;
  • опит на подобна позиция в предприятие за производство на лекарствени продукти /храни/ хранителни добавки;
  • работа с ЕРП системи.

Предложението

 • Адекватно професионално оценяване и съответно на него заплащане;
 • Специфично вътрешно и външно обучение, съобразено с длъжността;
 • Социален пакет – ваучери за храна, Мултиспорт;
 • Дългосрочна заетост.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Допълнителни документи, удостоверяващи компетентност / опит по Ваша преценка.