За завода в с. Гара, Елин Пелин, ул. “Индустриална” №1 компанията търси да назначи: ТЕХНОЛОГ

Задължения и отговорности

 1. Разработване на нови продукти и подобрение на настоящите.
 2. Участие при разработването и актуализацията на технологичната документация на продуктите и спецификациите на суровини и материали.
 3. Разработване на предложения за усъвършенстване на технологичните процеси.
 4. Участие при внедряване на нови продукти, технологии, оборудване и/или инструменти.
 5. Обучение на работниците за придобиване на знания и умения за нови/усъвършенствани технологии и продукти.
 6. Контрол за спазването на технологията на производство на произвежданите продукти, включително и при изнесените процеси.
 7. Участие при анализите на качеството на продуктите.

Изисквания

 • Висше образование – специалност в областта на хранително-вкусовата промишленост или химия;
 • Минимум три години опит на подобна позиция в предприятие от хранително-вкусовата промишленост;
 • Отлично познаване на нормативните актове, касаещи производството на храни, Добрите производствени и хигиенни практики и HACCP;
 • Позитивно отношение, комуникативност и умения за работа в екип;
 • Креативност и внимание към детайла;
 • Отговорност, инициативност, организираност, умения за приоритизиране на работните задачи и спазване на срокове;
 • Компютърна грамотност – МS Office;
 • Шофьорска книжка – категория В;
 • Завършено обучение за вътрешен одитор на СУК по ISO 9001:2015, IFS Food ver.6 и BRC и опит в обучението на възрастни са предимство.

Предложението

 • Интересна, предизвикателна и отговорна работа в стабилна компания;
 • Мотивиращо възнаграждение и коректност в трудовите отношения;
 • Социални придобивки;
 • Работа в динамичен екип, ориентиран към високо качество и иновативност;
 • Възможност за обогатяване на професионалните ви знания, умения и опит;
 • Перспектива за кариерно развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да изпратите при кандидатстване или да представите на интервю.

Краен срок за приемане на документи: 31.08.2023 г.