Изисквания

  • Висше инженерно образование в област – електроника, електротехника, физика, химия;
  • Компютърна грамотност;
  • Владеенето на английски език е предимство;
  • Опит в производствена компания се счита за предимство.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография