Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Организация на работния процес на смяната.
 2. Контрол на процеса на производство и спазването на процедурите.
 3. Проследяване изпълнението на производствения план и производителността на смяната.
 4. Организиране въвеждането на нови хора в работата.
 5. Контрол за спазването на трудовата дисциплина и установените правила.
 6. Работи се на смени, съобразно утвърдения график.

Изисквания

 • Висше или средно образование, с предимство в областта на химията, биологията или подобно;
 • Компютърна грамотност – използване на Word, Excel, Outlook;
 • Познания по английски език на работно ниво, е предимство.
 • Умения за работата с хора;
 • Умения за организация и управление на производствен процес;
 • Умения за съставяне и управление на работни графици;
 • Организиран, дисциплиниран и отговорен човек.

Предложението

 • Предизвикателна работа в динамично производство;
 • Конкурентно трудово възнаграждение;
 • Ваучери за храна, на стойност 200,00лв;
 • Пакет от допълнителни социални придобивки – допълнително здравно осигуряване;
 • Профилактични прегледи;
 • Покриване на пътни разходи;
 • Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво;
 • Планирано обучение и професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография