Задължения и отговорности

  1. Изготвяне и филтриране на разтвори, в съответствие с изискванията на Добрата производствена практика.
  2. Проверка на изправността на технологичното оборудване преди започване на работа.
  3. Изготвяне на  рецептури и претегляне на активни и помощни вещества, съгласно действащите регламенти и рецепти.
  4. Почистване на  технологично оборудване.
  5. Записване на данните в партидно досие и дневници.

Изисквания

  • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство;
  • Висше образование – специалност “Химия”, “Биотехнологии” и сходните ще бъдат считани за предимство.

Предложението

  • Стабилна и сигурна работна среда;
  • Въвеждащо обучение и възможност за  усъвършенстване и професионално развитие;
  • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение.